VĂN HÓA NHẬT

Ngày đăng: 25/03/2016

 

 

Ở Nhật, bạn khi được mời đến nhà ai có nghĩa là mối quan hệ giữa bạn và người đó khá thân thiết. Trước khi mở cửa bạn nhớ gõ cửa cũng như xếp giày ngay ngắn với mũi giày hướng ra cửa trước khi bước vào nhà. Và cũng đừng quên hỏi thăm trước khi dùng toilet nhé.

 

 

Viết bình luận của bạn: