TIỀN LỄ THUÊ NHÀ TẠI NHẬT

Ngày đăng: 25/03/2016

 

 

Hôm nay GTN xin giới thiệu đến với các bạn một từ rất hay được đề cập tới khi thuê nhà: LỄ KIM (tiền lễ 礼金)

Tiền lễ là tiền mà các bạn trả cho chủ nhà vào thời điểm ký hợp đồng. ở khu vực Kanto thì hầu như đều phải trả tiền lễ, thường có giá trị từ 1 đến 2 tháng tiền nhà.

Tiền lễ sẽ không được hoàn trả. Tuy nhiên, gần đây, cũng có rất nhiều trường hợp vào nhà mà không cần tiền lễ.

 

 

                        

Viết bình luận của bạn: