Hôm nay GTN xin giới thiệu đến với các bạn một từ rất hay được đề cập tới khi thuê nhà: LỄ KIM (tiền lễ 礼金)

Tiền lễ là tiền mà các bạn trả cho chủ nhà vào thời điểm ký hợp đồng. ở khu vực Kanto thì hầu như đều phải trả tiền lễ, thường có giá trị từ 1 đến 2 tháng tiền nhà.

Tiền lễ sẽ không được hoàn trả. Tuy nhiên, gần đây, cũng có rất nhiều trường hợp vào nhà mà không cần tiền lễ.