TIỀN LỄ

Ngày đăng: 25/03/2016

 

 

Hôm nay xin giới thiệu với các bạn về định nghĩa 「礼金」(Reikin) Tiền lễ.

Tiền lễ là tiền trả cho chủ nhà như là một thứ quà cảm ơn chủ nhà đã cho thuê nhà.

Vì tiền này sẽ không được trả lại khi ra khỏi nhà nên hiện nay có nhiều bạn khi tìm nhà cần điều kiện nhà không cần reikin....

GTN có thể giới thiệu với các bạn những nhà như vậy, và dĩ nhiên không tốn phí giới thiệu.

 


Viết bình luận của bạn: