THÀNH NGỮ NHẬT

Ngày đăng: 25/03/2016

 

 

Các bạn có biết câu thành ngữ "Nhập gia tùy tục" không?

Ví dụ như khi đến Nhật, các bạn nên làm theo phong tục tập quán và luật pháp của Nhật để tránh gây phiền phức cho những người xung quanh.

Hi vọng các bạn sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp ở Nhật!

 

 

Viết bình luận của bạn: