Từ ngày mùng 2 tháng 11, trong các ga JR Higashi Nihon bắt đầu thực hiện chiến dịch ngừng việc vừa đi vừa xem điện thoại. Và mới đây, GTN đã phát hiện ra trong nhà vệ sinh công cộng của ga Ikebukuro, giấy vệ sinh có tin nội dung chiến dịch! Thật là một hình thức tuyên truyền hay đúng không nào!