Các bạn có phân biệt được sự khác nhau giữa balcony(バルコニー) và verandah(ベランダ) không? Rất đơn giản! Là có hoặc không có mái che!

Các bạn thử nhìn hình xem bên nào có mái che nhé.