Bạn có thể tham khảo cách học tiếng Nhật tại những trang Web dưới đây nhé !                 

                       

http://www.guidetojapanese.org/learn/                      

                       

http://www.jlptstudy.net/                  

                       

http://yomoyomo.jp/               

                       

http://www.manythings.org/japanese/links/#kana                 

                       

http://www.tofugu.com/                    

                       

http://www.101languages.net/japanese/                    

                       

http://www.japanesepod101.com/                 

                       

http://www.japanese-online.com/                  

                       

Trên trang Youtube cũng có những video dạy tiếng Nhật miễn phí, các bạn hãy thử tìm hiểu xem nhé .