CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NHẬT BẢN ĐẢM BẢO VIỆC LÀM GTN-STUDY

 

Ngày 23/04/2016 buổi hội thảo chương trình GTN-STUDY đã được tổ chức tại phòng hội thảo của công ty GTN Việt Nam. Thu hút đông đảo các bạn học sinh và các đơn vị qua tham dự. 

 

Một số hình ảnh của buổi hội thảo :