Học bổng JASSO là gì ?

Ngày đăng: 02/04/2024

Học bổng dành cho sinh viên tư phí tại Nhật

Học bổng dành cho du học sinh tự túc đang theo học tại các trường Đại học, Cao học Thạc sĩ, Tiến sĩ,, Cao đẳng, Kỹ thuật chuyên nghiệp (năm thứ 3 trở lên), Trường dạy nghề, Khóa học dự bị tiếng Nhật dành cho du học sinh của các trường đại học và cao đẳng, trung cấp… và Cơ sở giáo dục tiếng Nhật đã được Bộ trưởng Bộ tư pháp chỉ định, có thành tích học tập xuất sắc và nhân phẩm tốt hoặc những người gặp khó khăn trong quá trình học tập do vấn đề kinh tế.

Thông tin học bổng trong năm 2020: Xem chi tiết tại https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/shoureihi/about.html

UPDATE THAM KHẢO】Kết quả trúng tuyển Học bổng Monbukagakusho (Học bổng Khuyến học của JASSO) dành cho DHS tại thời điểm 15/6/2022 thống kê theo các trường:  https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/__icsFiles/afieldfile/2022/06/10/2022_honors_scholarship_1.pdf

  • Tổng số: 7400 cho học bổng 1 năm và học bổng 6 tháng:

Giáo dục Đại học, Cao học: 6840

Cơ sở giáo dục tiếng Nhật: 560

  • Mức học bổng:

Giáo dục Đại học, Cao học: 48.000 JPY/tháng

Cơ sở giáo dục tiếng Nhật: 30.000 JPY/tháng

  • Cách thức ứng tuyển duy nhất (ngoài ra không có cách ứng tuyển nào khác)

Việc xét và cấp học bổng được thực hiện thông qua các trường đang theo học.

Các trường sẽ tuyển chọn sinh viên theo những tiêu chí riêng của trường và tiến cử tới JASSO.

Học bổng dành cho sinh viên chưa tới Nhật tham gia kỳ thi EJU

Xem chi tiết tại: https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/index.html

Học bổng dành cho du học sinh tư phí có thành tích xuất sắc trong kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) và sẽ nhập học chính quy vào các trường đại học, cao đẳng, năm 3 trường kỹ thuật chuyên nghiệp (KOSEN) hoặc trường dạy nghề của Nhật.

  • Mức học bổng: 48.000 JPY/tháng thông thường được cấp trong 1 năm
  • Ứng viên dự thi EJU sau khoảng 1 tháng nhận được kết quả bài thi sẽ có thông báo về việc được nhận học bổng hoặc có thể kiểm tra mã số dự thi của mình trên trang web của JASSO. Quy trình nhận học bổng sau đó sẽ được thông báo riêng cho các ứng viên này.
  • Tìm hiểu thêm về kỳ thi EJU: https://jasso.org.vn/category/ki-thi-du-hoc-nhat-ban-eju/

Học bổng dành cho sinh viên chưa sang Nhật tiến cử bởi trường đại học

Xem chi tiết tại: https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/shoureihi/tonichimaeyoyaku.html

Học bổng dành cho du học sinh tư phí có thành tích xuất sắc trong kỳ thi đầu vào của các trường đại học Nhật Bản và sẽ nhập học chính quy vào các trường đại học, Cao học Thạc sĩ, Tiến sĩ, cao đẳng, năm 3 trường kỹ thuật chuyên nghiệp (KOSEN) hoặc trường dạy nghề của Nhật để hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong quá trình học tập tại Nhật.

  • Mức học bổng: 48.000 JPY/tháng:

Sinh viên nhập học tháng 4 được cấp học bổng 1 năm.

Sinh viên nhập học tháng 10 được cấp học bổng 6 tháng.

  • Cách thức ứng tuyển thông qua các trường đại học, đơn vị giáo dục tiếp nhận tại Nhật Bản, không nhận đơn trực tiếp từ sinh viên.

Học bổng dành cho sinh viên trao đổi ngắn hạn

Xem chi tiết tại: 【Tiếng Anh】https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/short-term/

【Tiếng Nhật】https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/by-style/short-term/

Học bổng dành cho du học sinh nước ngoài được tiếp nhận bởi các trường đại học, Cao học Thạc sĩ, Tiến sĩ, cao đẳng, năm 3 trường kỹ thuật chuyên nghiệp (KOSEN) hoặc trường dạy nghề của Nhật với tư cách sinh viên trao đổi trong thời gian ngắn hạn từ 8 ngày đến 1 năm dựa theo nội dung xác nhận ký kết trao đổi sinh viên giữa các trường đại học của Nhật Bản và các trường đại học nước ngoài.

  • Mức học bổng: 80.000 JPY/tháng, được cấp tối đa 1 năm.
  • Cách thức ứng tuyển duy nhất (ngoài ra không có cách ứng tuyển nào khác)

Việc xét và cấp học bổng được thực hiện thông qua các trường đại học tiếp nhận của Nhật. Không nhận đăng ký học bổng trực tiếp từ các trường đại học ngoài nước Nhật và cũng không nhận đăng ký học bổng trực tiếp từ sinh viên của trường đó.

JASSO sẽ đánh giá hồ sơ đăng ký mà các trường đại học tiếp nhận của Nhật nộp, sau đó sẽ quyết định chương trình đó có thể nhận được phí hỗ trợ (học bổng) hay không, đồng thời sẽ quyết định số người được nhận tương đương với tỷ lệ học bổng sẽ cấp và thông báo tới trường đại học tiếp nhận.

Tiêu chuẩn lựa chọn sinh viên để xét cấp học bổng và thời hạn nộp hồ sơ tùy thuộc vào quyết định của các trường. Những sinh viên muốn đăng ký nhận học bổng này hãy liên hệ với trường đang theo học trong nước hoặc trường đại học tiếp nhận của Nhật để biết thêm thông tin chi tiết.

Học bổng hỗ trợ nghiên cứu ngắn hạn cho sinh viên đã về nước

Xem chi tiết tại  https://www.jasso.go.jp/ryugaku/after_study_j/tanken/index.html?fbclid=IwAR06ryKrZuy7oUQzfGPzNSDpM2df9oG2iUVh9K8fLXjYmv6jz96_v3vt_ag

Học bổng dành cho du học sinh sau khi học tập tại Nhật đã về nước mình và hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, cơ quan quản lý… được mời tham gia các nghiên cứu liên quan bởi các trường đại học Nhật Bản.

Mức học bổng: chi phí máy bay đi lại giữa Nhật Bản và quốc gia của mình, chi phí sinh hoạt 11.000 JPY/ ngày từ 60-90 ngày và khoản hỗ trợ giáo sư hướng dẫn 50.000 JPY.

nguồn bài viết : https://jasso.org.vn/hoc-bong-jasso/​​​​​

Viết bình luận của bạn: