HỒ SƠ

 

Hồ sơ

Tham khảo

Dành cho tất cả mọi người

Ảnh 3.5cm x 4.5cm (6 tấm)

Sử dụng mẫu của trường tiếng Nhật

Nguyện vọng nhập học

Sử dụng mẫu của trường tiếng Nhật

Sơ yếu lý lịch

(bao gồm lý do du học)

Bản sao y công chứng

Chứng minh nhân dân

Bản sao y công chứng

Chứng minh thư bố mẹ

Bản sao y công chứng

Giấy chứng nhận nhân thân với người chi trả học phí

Bản sao y công chứng

Sổ hộ khẩu

Bản sao y công chứng

Giấy khai sinh

Bản sao hoặc bản sao y công chứng

Giấy chứng nhận học tiếng Nhật

Bản gốc (được cấp tại nơi đang theo học, hoặc nơi học tiếng Nhật trong thời gian gần nhất)

Giấy chứng nhận thành tích của bậc học cuối cùng

Bản gốc (sẽ được trả lại sau khi có giấy tư cách lưu trú)

Bằng tốt nghiệp của trường học gần đây nhất

Bản gốc (sẽ được trả lại sau khi có giấy tư cách lưu trú)

Bằng chứng nhận trình độ ngôn ngữ

Bản gốc (sẽ được trả lại sau khi có giấy tư cách lưu trú)

Giấy tờ chứng minh tài chính

Bản gốc

Đang học đại học

Giấy chứng nhận sinh viên

Bảng thành tích

Giấy chứng nhận chuẩn bị tốt nghiệp

Bản gốc (sẽ được trả lại sau khi có giấy tư cách lưu trú)

Đã tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp

Bản gốc (sẽ được trả lại sau khi có giấy tư cách lưu trú)

Đang đi làm

Giấy chứng nhận đang công tác

Bản gốc