• ​※ Phí sử dụng đã bao gồm phí đăng ký thủ tục ban đầu, phí SMS cơ bản và phí Universal​ ​​ ​
  • ※ Phí tin nhắn nội địa Nhật Bản là 3 YEN(chưa bao gồm thuế)/tin và quốc tế là 100 YEN (miễn thuế)/tin
  • ※ Tất cả giá trên chưa bao gồm thuế
  • ※ Có thể đăng ký thời hạn sử dụng tối đa 180 ngày nếu có nhu cầu