Tham khảo thông tin hợp đồng gói cước sim GTN Mobile Chi tiết tham khảo tại

GÓI GTN CARE:

https://drive.google.com/file/d/1YFJ-Z61PP8St-1NZLf-pHN5mnYkGW9v-/view?usp=sharing

GÓI GTN EAZY:

https://drive.google.com/file/d/1-pF_EQr7xC7dXSkurxLNL8Y26kD8gS-r/view?usp=sharing