CỤC YOKOHAMA BÁO ĐỖ COE DU HỌC

Ngày đăng: 26/02/2024

Sáng nay, ngày 26/02/2024

Cục Yokohama đã trả kết quả tư cách lưu trú cho các bạn du học sinh.

Xin chúc mừng bạn Hoài - học viên của GTN đã nhận kết quả đỗ.

Các bạn đã có kết quả chưa ạ ? Hãy bình luận cho admin biết nhé.

 

Viết bình luận của bạn: