Đối tượng của chương trình

  • Những bạn thực sự quyết tâm muốn làm việc tại Nhật, có sức khỏe tốt, chăm chỉ, năng động và nhận được sự đồng ý của gia đình
  • Tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp đại học hệ 4 năm trở lên

 Có chứng chỉ tiếng Nhật tương đương JLPT N5 trở lên

(Trước khi sang Nhật phải có trình độ giao tiếp tương đương N3)

  • Độ tuổi từ 21 đến 28